Cách Phóng To Màn Hình Game

tự nhiên ngày hôm qua chơi trò giải trí phạt hiện ra màn hình bị co ngắn hơn. kể cả game offline giỏi online.em gửi cả cấu hình của sản phẩm các chưng coi dùm em bị gì thế