Giả lập khóa cứng usb

đa phần ai đang sử dụng ứng dụng bản quyền trong công ty với khóa cứng xịn mà lại lại chần chừ làm vậy làm sao thiết lập vào laptop riêng biệt của chính bản thân mình để làm việc tốt phân tích phân phối hầu hết khi nhàn hạ.Đây là phía dẫn Craông xã bằng phương pháp đưa lập khóa lập khóa cứng bởi Multikey bản thân mang tại một nguồn an toàn.

Bạn đang xem: Giả lập khóa cứng usb

Các chúng ta bao gồm điều kiện thử coi, thành công xuất sắc lưu giữ mô tả cho hầu như người nhé. Trước hết các bạn tải về mức sử dụng sống đây:http://www.mediafire.com/file/5v6jfr862wvq0h4/Multikeyemu.rar Sau đó hãy làm theo quá trình gợi ý vào tệp tin Readme.docCụ thể nlỗi sau: 1. Plug in your Sentinel dongle SuperPro into lớn the USB port ( Cắm khóa cứng vào cổng USB)2. Use PVA sprodmp.exe cộ tệp tin lớn dump the dongle data – It creates a .dmp tệp tin ( Dùng Sprodmp.exe để tạo thành tệp tin .dmp )3. Use Git Tool dmp2mKey to lớn make a .reg tệp tin ( Dùng Dmp2mkey.exe nhằm tạo tệp tin .reg bằng cách vào dos gõ lệnh C:>dmp2mkey.exe cộ XXXXX.reg trong đó XXXXX là tên file .reg bạn muốn đặt)4. Install the .reg tệp tin (by doublecliông xã on it và select “to reg”) Cài đặt tệp tin .reg bằng cách nhấp lưu ban vào file, chọn lớn reg5. You can kiểm tra number 4 by using regedit and follow the path in the .reg file (quý khách hàng hoàn toàn có thể kiểm soát bước 4 bằng cách dùng regedit )6. Make the following folders: C:MultiKeymultikey ( chế tác thư mục C:Multikeymultikey)7.

Xem thêm: Tải Pdf Cho Win 8, - Download Pdf Preview For Windows 8

Copy the files from MultiKey64 thư mục (MultiKeyEmu) lớn the C:MultiKeymultikey folder. ( Copy các tệp tin trong Multikey64
( đến win 64bit) tuyệt Multikey32( mang đến win 32bit) vào thư mục vừa tạo).8. Istall SetupReadyDriverPlus.exe pháo ( Cài SetupReadyDriverPlus.exe)9. Start a dos prompt as administrator ( Vào dos với thông tin tài khoản administrator)10. Move khổng lồ multikey folder in the path: C:MultiKeymultikey (you can use the cd commvà or whatever) Chuyển tới tlỗi mục C:MultiKeymultikey vừa tạo nên bằng lệnh cd11. type or paste the following command: devbé remove rootmultikey (to remove sầu if any installed) (gõ vào ( xuất xắc paste) lệnh: devcon remove rootmultikey nhằm gỡ những cài đặt trước đó ví như có)12. type or paste the following command: devbé install multikey.inf rootmultikey - a text in the dos window should tell you that the installation was successful (gõ vào ( hay paste) lệnh: devnhỏ install multikey.inf rootmultikey – a Cửa sổ dos sẽ thông tin khi setup hoàn chỉnh.13. Cheông chồng in the Device Manager under Universal Serial Bus Controllers here you should see a SafeNet USB SuperPro/UltraPro installed. Kiểm tra vào Device Manager dưới phần Universal Serial Bus Controllers các bạn sẽ thấy SafeNet USB SuperPro/UltraPro14. You are done
*