Hướng Dẫn Cài Đặt Lightroom

Phần mềm sửa đổi hình ảnh làm sao dễ dàng học nhất? Lightroom hay Photoshop? Phần phệ vẫn trả lời tức thì “Photoshop”